Quản lý an toàn và kiểm soát chất lượng

Tổng Quan

An Quý Hưng là nhà thầu chuyên nghiệp trong ngành xây dựng với tuyên ngôn rõ ràng với các đối tác:

” SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TÔI

Với tuyên ngôn trên, Công ty TNHH An Quý Hưng cam kết:

Hoạt động bộ máy và sản xuất sản phẩm của Công ty dựa trên hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn kiểm định như: ISO 9001-2000, SA 8000: 2001, 5S…

Điều lệ về chất lượng của AQH

AQH đóng góp cho xã hội bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng kinh doanh và tạo ra hiệu suất kinh doanh chất lượng và giá trị cho khách hàng bằng cách thiết lập và triển khai hệ thống quản lý chất lượng được tối ưu hóa bằng quy trình.

  1.  Chúng tôi tiến hành kinh doanh bằng cách tập trung vào khách hàng và tuân thủ ‘quy trình quản lý chất  lượng của khách hàng’.
  2.  Chúng tôi quản lý chất lượng song song với tiến độ, chi phí và tối ưu các nguồn lực thông qua một cách tiếp cận và sự chuẩn hóa dựa trên quy trình.
  3.  Chúng tôi thúc đẩy cải thiện chất lượng để vươn tới sự hài lòng của cổ đông, khách hàng và đồng nghiệp
  4.  Chúng tôi nỗ lực duy trì lợi ích đôi bên, tạo ra giá trị và cải thiện năng lực với các đối tác.
  5.  Chúng tôi làm đúng việc theo đúng cách trên cơ sở quản lý đạo đức.  Tiêu chuẩn chất lượng của AQH qua các dự án

Điều lệ về chất lượng của AQH AQH đóng góp cho xã hội bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng kinh doanh và tạo ra hiệu suất kinh doanh chất lượng và giá trị cho khách hàng bằng cách thiết lập và triển khai hệ thống quản lý chất lượng được tối ưu hóa bằng quy trình.

Bài viết sau đó Chính sách môi trường