Tính bền vững

Quản lý an toàn và kiểm soát chất lượng

Quản lý an toàn và kiểm soát chất lượng

Tổng Quan An Quý Hưng là nhà thầu chuyên nghiệp trong ngành xây dựng với tuyên ngôn rõ ràng với các đối tác: " SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TÔI Với tuyên ngôn trên, Công ty TNHH An Quý Hưng cam kết: Hoạt động bộ máy và sản xuất sản phẩm của Công ty dựa trên hệ thống quản …

Chính sách môi trường

Chính sách môi trường

Tổng Quan  Môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị của AQH, vì mục đích đó, chúng tôi triển khai các nhiệm vụ sau vào thực tiễn nhằm phát triển sự tăng trưởng xanh có mức cacbon thấp bằng cách đảm bảo tính bền vững môi trường dựa trên phát triển kỹ thuật và giao tiếp mở với các đối …

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

“Con người là chìa khóa của thành công" – Nguồn nhân lực trong bộ máy AN QUÝ HƯNG được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự …