Trúng gói thầu NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI TEXHONG

Tập đoàn Texhong là một trong mười doanh nghiệp có sức cạnh tranh lớn nhất trong ngành dệt sợi tại Trung Quốc. Được thành lập từ năm 1997, đến nay tập đoàn có hơn 10 xưởng sản xuất chính đặt tại Trung Quốc và Việt Nam. Cùng với việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái với các khu chức năng như Khu cửa khẩu quốc tế, khu phi thuế quan, các khu công nghiệp, trung tâm tài chính… dự án của Texhong sẽ là một động lực quan trọng của thành phố Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Ngày 02/07/2012, Công ty TNHH An Quý Hưng chúng tôi đã vinh dự nhận thư trúng thầu hạng mục xây lắp và hoàn thiện  nhà xưởng số 2 và các hạng  mục công trình khác của nhà máy sợ Texhong