An Quý Hưng trúng thầu lô đất gần 3.400m2 Quận Long Biên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4535/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Bản đồ phường Thượng Thanh, quận Long Biên – Hà Nội

eo quyết định,  Công ty TNHH An Quý Hưng là nhà đầu tư trúng đấu giá. Cụ thể, đối với khu đất xây dựng nhà ở thấp tầng, giá trúng đấu giá 16,4 triệu đồng/m2, số tiền phải nộp 31.225.600.000 đồng.

Khu đất xây dựng nhà ở cao tầng, giá trúng đấu giá 14,73 triệu đồng/m2, số tiền phải nộp 21.461.610.000 đồng. Diện tích sử dụng lô đất xây dựng nhà ở thấp tầng là 1.904m2, còn lô đất xây dựng nhà ở cao tầng là 1.457m2.

Tổng cộng, An Quý Hưng trúng đấu giá tổng diện tích khu đất 3.361m2 với số tiền là 52,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH An Quý Hưng có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Ban Quản lý dự án kè cứng hóa sông Hồng (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định.

Công ty TNHH An Quý Hưng được thành lập ngày 8/4/2001. An Quý Hưng hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng nhà máy, nhà xưởng, thi công xây dựng. Công ty cho biết đã từng xây dựng 40 nhà máy lớn nhỏ cho các đối tác nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.