Nhà máy beer tiger

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : Công ty BIA ĐÔNG NAM Á (APB)

Năm hoàn thành :

Địa điểm : Vân Tảo - Thường Tín - Hà nội

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 5.900.000.000 VND