Nhà Máy Honda Việt Nam 3

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : Công ty TNHH HONDA VIỆT NAM

Năm hoàn thành : 2012

Địa điểm : Khu CN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 100.000.000.000 VNĐ