Nhà máy sản xuất sợ Texhong Ngân Long (gói thầu số 3)

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : TẬP ĐOÀN TEXHONG NGÂN LONG TRUNG QUỐC

Năm hoàn thành : 2013

Địa điểm : KHU CÔNG NGHIỆP HẢI YÊN - MÓNG CÁI- QUẢNG NINH

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 91.086.000.000 VND