Nhà máy công nghiệp tokotaky

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : Công ty TNHH TOYOTAKI VIỆT NAM

Năm hoàn thành : 2010

Địa điểm : Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 43.000.000.000 VND