Nhà Máy credit up Việt Nam

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Credit Up Việt Nam

Năm hoàn thành : 2007

Địa điểm : Khu CN Nội Bài- Thăng Long - Hà Nội

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 22.000.000.000 VND