Nhà máy sản xuất sợ Texhong – Giai đoạn 1

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : TẬP ĐOÀN TEXHONG NGÂN LONG

Năm hoàn thành : 2013

Địa điểm : HAI YEN IZ – MONG CAI – QUANG NINH

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 210.000.000.000 VND