Nhà máy jenway

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Jenway Việt Nam

Năm hoàn thành : 2006

Địa điểm : Lô H4-2, Khu CN Quế Võ, Bắc Ninh

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 13.000.000.000 VND