Nhà máy năng lượng mặt trời LAUREL

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư : CTY TNHH KHKT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAURE

Năm hoàn thành : 2013

Địa điểm : KCN SONG KHÊ – NỘI HOÀNG – TP. BẮC GIANG

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 72.586.000.000 VND