Nhà máy sản xuất quần áo thể thao STARLIGH

Thông tin đầu tư

Chủ đầu tư :  Công ty TNHH Starlight Sportswear

Năm hoàn thành : 2014

Địa điểm : Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Vai trò : Chủ đầu tư

Giá : 44.103.468.000 VND

Thông tin dự án

Địa điểm:                          Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Chủ đầu tư:                      Công ty TNHH Starlight Sportswear

Giá trị hợp đồng:               44.103.468.000 VND

Diện tích xây dựng:           11.400 m2

Thời gian thi công:            Tháng 9/2013 đến tháng 6/ 2014